Naturvandring

Invitation til naturvandring i Trolleskoven 

Bestyrelsen arrangerer naturvandring på grunde og fællesareal i Trolleskovens Grundejerforening søndagen op til efterårsferien. 


Tid: Søndag den 15. oktober 2023, kl. 14.30-17.00 

Mødested: På hjørnet ved Løvevej/Rørvigvej 

Tilmelding: Anne-Marie Otto annemarieotto295@gmail.com 

Deltagerpris: 50 kr. pr. person MobilePay: 29809384 senest 1. oktober 2023 


Her kan du få tips og idéer til en bedre naturpleje af din grund. 

Rådgivende skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz vil fortælle om vores områdes naturrigdomme og på udvalgte grunde demonstrere praktisk naturpleje, såsom beskæring af buske og træer, udtynding af plantede og selvgroede træer, pleje af lyng og vilde planter mv. 

Jørgen Stoltz tilrettelægger på forhånd vandringen og hvis du er interesseret i at lægge grund til, kan du kontakte ham på mail: silvadanica@msn.com 

Herudover bliver der lavet korte ophold ved de deltageres grunde, som vi kommer forbi på vandringen. 

Vel mødt. 


Med venlig hilsen 

Bestyrelsen