2. Bestyrelsen

Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen, består af: