Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Trolleskovens Grundejerforening.

Foreningen varetager næsten 350 medlemmers interesser i et af de skønneste sommerhusområder i Odsherred.

På de følgende sider kan man læse om:

 1. Foreningen

 2. Bestyrelsen

 3. Generalforsamling

 4. Trolleskoven

 5. Nyttige Links

Seneste nyt:

Kontingentopkrævning 2021

Opkrævning af årets kontingent på 500 kr. er udsendt til betaling senest 1. april 2021.

Generalforsamlingen 2021

Pga. COVID-19 restriktionerne er det fortsat usikkert, hvornår vi kan afholde næste Generalforsamling.

Bestyrelsen vil informere via mail og hjemmesiden, når datoen er fastlagt.

Vigtig information om affaldshåndtering i Trolleskoven

Den aktuelle situation har ført til, at vores dejlige område benyttes lidt mere end sædvanligt. Vi skal derfor henstille til at man er opmærksom på følgende information fra kommunen:

Der bliver fortsat hentet rest- og madaffald i sommerhusene. Affaldet hentes hver 14 dag. I uge 23-35 hentes affaldet hver uge. Du kan også læse mere her.

Har du mere affald end der kan være i beholderen til husholdningsaffald kan du enten bestille en ekstra beholder via selvbetjeningen på www.odsherred.dk/affald eller købe ekstra sække i udvalgte supermarkeder.

Husk at der fortsat kun må være almindeligt restaffald og madaffald i beholderne. Skraldemændene tømmer ikke, hvis der er haveaffald, storskrald, elektronik, byggeaffald m.m. i beholderne. Låget på beholderen skal holdes lukket og de særligt indkøbte sække til ekstra husholdningsaffald må ikke veje mere end 15 kg og skal være forsvarligt lukkede af hensyn til skraldemændene.

Køb en ekstra sæk :

Har du af og til mere affald, end der kan være i beholderen, kan du købe en ekstra sæk påtrykt "Ekstra". En ekstra sæk koster 40 kr. og prisen er inklusiv tømning. Du kan købe sækkene i følgende dagligvarebutikker (henvend dig i kiosken):

 • Højby, Super Brugsen, Højby Stationsvej 8

 • Vig, Super Brugsen, Vig Hovedgade 32

 • Vig Lyng, DagligBrugsen, Lyngvej 187

 • Odden, Super Brugsen, Oddenvej 217, Havnebyen

 • Fårevejle, DagligBrugsen, Adlers Alle 146

 • Rørvig, Spar, Rørvigvej 192

 • Rørvig, Spar, Smedestræde 9

 • Asnæs, Super Brugsen, Asnæs Centret

 • Nykøbing Sj, Superbrugsen, Algade 31

 • Spar Hørve, Nørregade 4, Hørve