Historie

Trolleskoven er opkaldt efter Kaptajn Alf Trolle, som deltog i Danmark-Ekspeditionen 1906-08.

Området er en del af Nakke Lyng, og Alf Trolle opkøbte det i 1920'rne og 1930'rne.

Efter Alf Trolles død i 1949 blev området solgt til Gårdejer Hans Petersen, som udstykkede det i 1949.

Kilder:
Mellem Kattegat og Isefjord, Bo Bræstrup og Kurt Sørensen, Rørvig Naturfredningsforening, 2001
Hilsen fra Rørvig, Gitte Baess, Rørvig Naturfredningsforening og Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn, 2009