Takt og Tone

Trolleskovens Grundejerforening har udgivet pjecen "Takt og Tone i Trolleskoven".

Pjecen er at betragte som retningslinjer for hvordan grundejerforenings medlemmer bedst muligt efterlever de servitutter, der gælder for området, og som alle beboere således er pligtige til at efterleve.

Takt og Tone i Trolleskoven

Bestyrelsen i Trolleskovens Grundejerforening ønsker med denne lille folder at gøre opmærksom på, hvad du kan gøre for at bevare Trolleskoven som et dejligt naturområde at færdes og opholde sig i.

Samtidig gengives sidst i denne vejledning den deklaration, som er tinglyst på samtlige fritidsgrunde i Trolleskoven og som derfor skal respekteres af alle gundejere i Trolleskoven.

Vi ønsker alle, at Trolleskoven skal bevare sin karakter af skovområde, hvor vi kan nyde naturens gang.

For at bevare dette specielle fritidsområde er det nødvendigt, at alle medlemmer er med til at værne om området og det er derfor ikke kun vores naboers ansvar, vi skal selv tænke på, hvorledes vi kan være med til at bevare områdets karakter.

Følgende er et citat fra Odsherreds Naturskoles pjece:

"I er hver især naturforvaltere i Odsherred.Landliggerne ejer alle et stykke af de tidligere naturtyper som eng, mose, hede, overdrev eller strandeng. Alle disse naturtyper har et værdifuldt indhold af planter, insekter, padder, krybdyr, pattedyr og fugle, som vil forsvinde i takt med at fritidsgrundene bliver forvandlet til villahaver. Ved at bevare den oprindelige natur på grunden sikres ikke alene den varierede natur, men også de oplevelser, som er knyttet hertil. Naturskolen organiserer derfor naturvandringer og demonstrerer naturplejemetoder for de enkelte grundejerforeninger, således at de enkelte grundejere får information om, hvordan de kan passe på netop den naturtype, de nu bor på.”

Nedenstående let overskuelige tabel viser, hvad du selv kan gøre for at være med til at beskytte Trolleskoven som et dejligt naturområde at opholde sig i.

På grund af enkelte grundejeres overtrædelse af gældende vedtægter og lyste servitutter tages kontakt til de enkelte grundejere og om nødvendigt retsforfølges enkelte grundejere, som ikke vil efterleve foreningens og vedtægternes regler.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Eksempel på god og dårlig opførsel i Trolleskoven:

Hvis I bor på en skovbeplantet grund i et træhus med paptag uden flisebelagt indkørsel og randbeplantning af bambus, så er I gode grundejere, som er med til at bevare områdets specielle karakter.

Hvis I bor på en stor græsplæne i et grundmuret hus med SF sten i indkørslen og bambus og roser i haven, så er I med til at ødelægge Trolleskovens specielle karakter af skov og I burde overveje et kolonihavehus eller et parcelhus i stedet for et sommerhus i Trolleskoven.

Se i øvrigt venligst §10 i vedtægterne for Trolleskoven: Vedtægter