Kontingent

Alle henvendelser vedrørende opkrævning og betaling af kontingent bedes rettet til foreningens kasserer Jørgen Sperup: Mail: kasserer@trolleskoven.dk

Telefon: 2535 1795

Kontingent for foreningsåret 2024 udgør kr. 800,-, som skal betales senest 1. marts 2024.

Opkrævning blive foretaget via Nets Betalingsservice (tidl. PBS). Til de medlemmer, der ikke har tilmeldt sig Betalingsservice, vil opkrævning foregå via girokort udsendt af Nets Betalingsservice. Modtages et girokort, skal dette anvendes til betaling, indtil betalingen fremgår af betalingsoversigten fra Nets Betalingsservice.

Betaling kan alternativt foretages på følgende måder:

Indbetalingskort::

+01<                  +3108627<

Netbank:

Registreringsnummer: 3106

Kontonummer: 3108627

Husk at oplyse matrikelnummer uanset betalingsmåde. Manglende oplysning af matrikelnummer kan medføre, at vi ikke er i stand til at registrere indbetalingen korrekt.

Tilmelding til Betalingsservice kan foretages ved at klikke på nedenstående logo og udfylde formularen.

https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=2&pbs=68454fe7d0fbc59907e379234c781e6d&dbnr=&dbgr=00001&navn=&adr=&postby=&knmin=2&knmax=4

Alternativt kan tilmelding til Betalingsservice foretages i netbank vha. følgende information:

PBS-nummer: 07563256

Debitorgruppe: 00001

Kundenummer: Matrikelnummer