Kontakt

Kontingent

Henvendelser vedrørende opkrævning og betaling af kontingent bedes rettet til foreningens kasserer Jørgen Sperup:

Mail:        kasserer@trolleskoven.dk

Telefon:   2535 1795

Køb/salg/flytning

Henvendelser vedrørende køb/salg af sommerhus eller ændring af bopælsadresse bedes ligeledes rettet til kassereren.

Øvrige henvendelser

Formand Michael Rothman træffes på:

Mail:        formand@trolleskoven.dk

Telefon:   2128 2646

Post:        Trolleskovens Grundejerforening

                v/ Formand Michael Rothman

                Egernvej 12

                4581 Rørvig