3. Generalforsamling

Generalforsamlingen 2022 blev afholdt 15. april kl. 10:30 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Beretning om foreningens virke for det forløbne år

  2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning

  3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

  4. Valg af formand eller kasserer

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

  6. Valg af revisorer og suppleanter for disse

  7. Eventuelt

2022

2021

2020

2019

Ældre dokumenter kan findes i arkivet.