1. Foreningen

Trolleskovens Grundejerforening har til opgave at varetage medlemmernes interesser, så opholdet i sommerhuset gerne skulle blive til stor glæde for alle.

Grundejerforeningen har bl.a. ansvaret for vedligeholdelsen af Trolleskovens veje og afvandingssystem, der består af åbne grøfter og lukkede ledninger.

Bestyrelsen står for kontakten til Odsherred Kommune.

Vi har ingen formel repræsentation i Rørvig Vandværk, men har per tradition altid en deltager med på vandværkets generalforsamling.