Naturen

Odsherred er præget af en unik natur, som Trolleskovener en naturlig del af.

Egnen er omgivet af vand, skov, heder, enge, moser, strandenge, vandløb og søer, som alle har et rigt plante- og dyreliv.

Odsherred Kommune har lagt en del materiale om naturbeskyttelse på deres hjemmeside Odsherred Kommune, bl.a. Naturplejeportalen. Alle opfordres til naturpleje i sommerhusområderne, så områderne som helhed opleves som lyse og oplevelsesrige. Har du spørgsmål, så kontakt Odsherred Kommune - Natur og Miljø.

Pas i øvrigt på denne plante – den er umulig at stoppe

Japansk pileurt kom til Danmark som en prydplante, men nu har den spredt sig voldsomt. Planten ødelægger andre planter, er stærk nok til at vokse ind i huse og næsten umulig at slippe af med. Læs, hvordan du kan holde den nede.

Læs artiklen her

Bolius, som har ovenstående artikel, har og så skrevet om det der med at tage (lidt) sand med hjem fra stranden. Det må man godt - i små mængder:

Læs om det i denne artikel