Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Trolleskovens Grundejerforening.  

Foreningen varetager næsten 350 medlemmers interesser i et af de skønneste sommerhusområder i Odsherred.

På de følgende sider kan man læse om:

Seneste nyt:

Generalforsamlingen 2023  

Generalforsamling i 2023 bliver afholdt langfredag d. 7, april 2023 kl. 10.30 i Rørvig Centret. Husk at man skal melde sig til (kasserer@trolleskoven.dk) senest 29. marts 2023, uanset om man blot ønsker at deltage i Generalforsamlingen, eller om man også ønsker at deltage i den efterfølgende frokost.

Ændring i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne Jan Ertmann Duffy og Henrik Larsen har valgt at træde ud af bestyrelsen, og ingen af de to suppleanter har ønsket at overtage deres pladser. Der er derfor kun tre medlemmer i bestyrelsen nu.

Renovering af vandledninger afsluttet

Udskiftning af vandrør på  Chr. Petersensvej, Niels Jensens Vænge, Rævevej, Harevej, Elefantvej, Leopardvej, Tigervej, Antilopevej fra Chr. Petersensvej til Tigervej og Hjortevej fra Chr. Petersensvej til Tigervej blev afsluttet i december 2021.

Skulle der være nogle, som er utilfredse med reetableringen af deres grund bedes de kontakte Rørvig Vand på tlf.: 29284361.


Cykling kun tilladt på hovedstierne i vores skov - Sandflugtsplantagen

Naturstyrelsen har sat skilte op i skoven for at minde os om, at cykling kun er tilladt på hovedstierne for beskyttelse af den unikke natur med klitter og af hensyn til dyrelivet.

Hjertestarter på hjørnet af Tigervej/Elefantvej

Som besluttet på Generalforsamlingen 2020 har bestyrelsen sørget for opsætning af fælles hjertestarter. 

Sikker fodgængersti til stranden via spor 6 - forlængelsen af Tigervej

Naturstyrelsen har på foranledning af Trolleskovens bestyrelse etableret en sikker fodgængersti for enden af den offentlige P-plads ved Telegrafvej. Det er rigtig godt for de mange sommehusejere og deres gæster - og ikke mindst for børnenes sikkerhed. 

Vigtig information om affaldshåndtering i Trolleskoven

Den aktuelle situation har ført til, at vores dejlige område benyttes lidt mere end sædvanligt. Vi skal derfor henstille til at man er opmærksom på følgende information fra kommunen:

Der bliver fortsat hentet rest- og madaffald i sommerhusene. Affaldet hentes hver 14 dag. I uge 23-35 hentes affaldet hver uge. Du kan også læse mere her.

Har du mere affald end der kan være i beholderen til husholdningsaffald kan du enten bestille en ekstra beholder via selvbetjeningen på www.odsherred.dk/affald eller købe ekstra sække i udvalgte supermarkeder.

Husk at der fortsat kun må være almindeligt restaffald og madaffald i beholderne. Skraldemændene tømmer ikke, hvis der er haveaffald, storskrald, elektronik, byggeaffald m.m. i beholderne. Låget på beholderen skal holdes lukket og de særligt indkøbte sække til ekstra husholdningsaffald må ikke veje mere end 15 kg og skal være forsvarligt lukkede af hensyn til skraldemændene.

Køb en ekstra sæk :

Har du af og til mere affald, end der kan være i beholderen, kan du købe en ekstra sæk påtrykt "Ekstra". En ekstra sæk koster 40 kr. og prisen er inklusiv tømning. Du kan købe sækkene i følgende dagligvarebutikker (henvend dig i kiosken):