3. Generalforsamling

Den pga. Corona-krisen udskudte Generalforsamling bliver i 2020 afholdt

27. september kl. 10:30 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49 4581 RørvigDagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Beretning om foreningens virke for det forløbne år

  2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning

  3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

  1. Valg af formand eller kasserer

  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

  3. Valg af revisorer og suppleanter for disse

  4. Eventuelt


BEMÆRK: Nedenstående bilag vedrører generalforsamlingen i 2019. Relevante bilag for generalforsamlingen i 2020 vil blive gjort tilgængelige senest 14 dage før generalforsamlingen.