Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Trolleskovens Grundejerforening.

Foreningen varetager næsten 350 medlemmers interesser i et af de skønneste sommerhusområder i Odsherred.

På de følgende sider kan man læse om:
 1. Foreningen
 2. Bestyrelsen
 3. Generalforsamling
 4. Trolleskoven
 5. Nyttige Links
Seneste nyt:

Generalforsamlingen 2020 bliver afholdt 27. september kl. 10:30 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig

Generalforsamlingen var oprindeligt annonceret til afholdelse den 10. april 2020 og er efterfølgende udsat et par gange pga. de forhold, regeringen har indført i forbindelse med COVID-19 (Coronavirus) epidemien. 
Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen og være kommet denne i hænde senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen,
Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt pr. e-mail 14 dage inden Generalforsamlingens afholdelse. 

Formandens beretning for 2019 kan læses her.


Ændringer i Bestyrelsen

Foreningens formand Tove Willkan har af personlige årsager valgt at fratræde ved udgangen af februar 2020. Næstformanden Lars Lading er derfor fungerende formand til og med afholdelsen af generalforsamlingen 2020. Suppleant Anne-Marie Otto indtræder som fuldt medlem af bestyrelsen. Øvrige medlemmer fortsætter uændret. 


Vigtig information om affaldshåndtering i Trolleskoven

 Den aktuelle situation har ført til, at vores dejlige område benyttes lidt mere end sædvanligt. Vi skal derfor henstille til at man er opmærksom på følgende information fra kommunen:

Der bliver fortsat hentet rest- og madaffald i sommerhusene

Har du mere affald end der kan være i beholderen til husholdningsaffald kan du enten bestille en ekstra beholder via selvbetjeningen på www.odsherred.dk/affald eller købe ekstra sække i udvalgte supermarkeder.
Husk at der fortsat kun må være almindeligt restaffald og madaffald i beholderne. Skraldemændene tømmer ikke, hvis der er haveaffald, storskrald, elektronik, byggeaffald m.m. i beholderne. Låget på beholderen skal holdes lukket og de særligt indkøbte sække til ekstra husholdningsaffald må ikke veje mere end 15 kg og skal være forsvarligt lukkede af hensyn til skraldemændene.


Køb en ekstra sæk :

Har du af og til mere affald, end der kan være i beholderen, kan du købe en ekstra sæk påtrykt "Ekstra". En ekstra sæk koster 40 kr. og prisen er inklusiv tømning.

Du kan købe sækkene i følgende dagligvarebutikker (henvend dig i kiosken):      

 • Højby, Super Brugsen, Højby Stationsvej 8
 • Vig, Super Brugsen, Vig Hovedgade 32
 • Vig Lyng, DagligBrugsen, Lyngvej 187
 • Odden, Super Brugsen, Oddenvej 217, Havnebyen
 • Fårevejle, DagligBrugsen, Adlers Alle 146 
 • Rørvig, Spar, Rørvigvej 192
 • Rørvig, Spar, Smedestræde 9
 • Asnæs, Super Brugsen, Asnæs Centret
 • Nykøbing Sj, Superbrugsen, Algade 31
 • Spar Hørve, Nørregade 4, Hørve


Kommentarer til hjemmesiden er velkomne via e-mail til webmaster@trolleskoven.dk.
Undersider (1): Formandens beretning 2019