Velkommen‎ > ‎

NaturvandringInvitation til naturvandring i Trolleskoven

Bestyrelsen har arrangeret naturvandring på grunde og fællesareal i Trolleskovens Grundejerforening søndagen op til efterårsferien. Her kan du få tips og idéer til en bedre naturpleje af din grund. Deltagelse er gratis.

Tid: Søndag den 11. oktober 2020, kl. 10.00 – 12.30
Mødested: Ved postkassen Løvevej/Rørvigvej
Tilmelding: Anne-Marie Otto annemarieotto295@gmail.com

Rådgivende skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz vil fortælle om vores områdes naturrig-domme og på udvalgte grunde demonstrere praktisk naturpleje, såsom beskæring af buske og træer, udtynding af plantede og selvgroede træer, pleje af lyng og vilde planter mv.

Jørgen Stoltz tilrettelægger på forhånd vandringen og hvis du er interesseret i at lægge grund til, kan du kontakte ham på mail: silvadanica@msn.com
Herudover bliver der lavet korte ophold ved de deltageres grunde, som vi kommer forbi på vandringen.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen